Cele Fundacji Paravolley PolandCelami Fundacji są:

a) Prowadzenie działalności w zakresie sportu, turystyki, rekreacji, rehabilitacji i innych form wypoczynku leżących w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) Uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym niepełnosprawnych;
c) Organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji ruchowej, rekreacji, turystyki, czynnego odpoczynku;
d) Organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych itp.;
e) Objęcie swoją działalnością jak najszerszego kręgu osób niepełnosprawnych.
f) Pozyskiwania środków finansowych dla zawodników i wypłacanie ich w postaci stypendiów, nagród, itp.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) Udział z rozgrywkach sportowych niepełnosprawnych o charakterze regionalnym i międzynarodowym
b) Organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych niepełnosprawnych;
c) Organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych itp.;
d) Organizowanie obozów, zgrupowań sportowych, turnusów rehabilitacyjno – sportowych oraz wypoczynku po pracy, we własnym zakresie i na zlecenie innych jednostek;
e) Prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej i informacyjnej;
f) Objęcie swoją działalnością jak najszerszych rzesz osób niepełnosprawnych oraz młodzieży szkół i ośrodków specjalnych;
g) Budowę i adaptację obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz utrzymanie i najmowanie pomieszczeń lub obiektów sportowo – rekreacyjno – rehabilitacyjnych i wypoczynkowych;
h) Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi itp.;
i) Podejmowanie innej działalności zgodnej z postanowieniami statutu;
j) Współpracę z międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze.
k) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
l) Pozyskiwania środków finansowych dla zawodników i wypłacanie ich w postaci stypendiów, nagród, itp.

Zasady gry

Piłka siatkowa rozgrywana na siedząco to zespołowa gra sportowa oparta na przepisach gry w piłkę siatkową, zmody kowanych w taki sposób, aby umożliwić grę zarówno osobom niepełnosprawnym jak i pełnosprawnym na jednym boisku, dając im równe szanse na wygraną. Pole gry stanowi prostokąt o wymiarach sześć metrów szerokości i dziesięć długości. Linia środkowa dzieli boisko na dwie połowy o długości pięć metrów. Linia ataku oddalona jest dwa metry od środkowej, wyznaczając tym samym pole ataku o wymiarach sześć metrów na dwa metry. Wymiary siatki do gry również są proporcjonalnie pomniejszone. Długość siatki to siedem metrów, z czego sześć metrów jest pomiędzy antenkami. Szerokość siatki to 80 centymetrów, a ponieważ wymiary oczka w siatce są takie same jak w tradycyjnej ?siatkówce?, toteż jest ich o dwa mniej czyli osiem. W rozgrywkach męskich siatkę zawiesza się na wysokości 115 centymetrów od podłoża, natomiast w żeńskich górna taśma znajduje się o dziesięć centymetrów niżej.

Partnerzy