Siatkówka na siedząco jest jednym z nielicznych sportów gdzie powiedzenie, że jest to sport dla wszystkich nie jest przesadzone.

W tej dyscyplinie sportu nawet na najwyższym poziomie rozgrywek miejsce na boisku znajdzie się dla:
– niepełnosprawnych i pełnosprawnych,
– czternastolatka i sześćdziesięciolatka,
– kobiety i mężczyzny.

W rozgrywkach rangi Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw świata i Europy mogą grać tylko zawodnicy, u których stwierdzono trwałą niepełnosprawność narządu ruchu w stopniu znacznym lub minimalnym. Przy czym na boisku może przebywać tylko jeden zawodnik z minimalnym uszkodzeniem narządu ruchu.
Natomiast w rozgrywkach klubowych na całym świecie w szóstce, która aktualnie przebywa na boisku, dopuszcza się obecność dwóch pełnosprawnych zawodników i jednego z minimalnym uszkodzeniem narządu ruchu.
Decyzję o kwali kacji do danej grupy zawodników podejmują klasy katorzy na podstawie dokumentacji medycznej oraz testów badających stopień dysfunkcji narządu ruchu.

Najczęściej obserwowane dysfunkcje aparatu ruchu:

 • amputacje kończyn dolnych i górnych,
 • niedowłady kończyn dolnych i górnych,
 • skróty kończyn dolnych i górnych,
 • dysplazja lub luksacja stawów biodrowych,
 • stan po przebytej chorobie Perthesa,
 • stwierdzona niestabilność w stawie kolanowym (np. zerwane więzadła krzyżowe),
 • chondromalacja rzepki,
 • ograniczone zakresy ruchów w stawach (np. brak zgięcia w stawie kolanowym),
 • osłabiona siła mięśni kończyn dolnych i górnych,
 • endoproteza bioder lub kolan,
 • ciężkie zaburzenia krążenia w kończynach dolnych,
 • staw rzekomy kończyny dolnej,
 • luksacja stawu ramienno-łopatkowego,
 • mózgowe porażenie dziecięce ( diplegia ze spastycznością 1-2 stopni, hemiplegia ze spastycznością 1-2 stopni, monoplegia i minimalna atetoza).

Bardzo często zawodnikami zakwalifikowanymi do grupy z minimalnym uszkodzeniem narządu ruchu są byli siatkarze po przebytych kontuzjach, u których z powodu zniszczenia powierzchni stawowych nie można przeprowadzić np. rekonstrukcji więzadeł krzyżowych, w związku z czym ich uszkodzenie narządu ruchu określa się jako trwałe. Oczywistym jest, iż z racji wyszkolenia technicznego oraz parametrów zycznych łatwo adoptują się oni do piłki siatkowej na siedząco i zazwyczaj dzięki wcześniej zdobytym doświadczeniom są liderami swoich drużyn.